Karamanlı Türküleri

 

 

TÜRKÜLERİMİZ

*Karamanlı Türküsü*
Karamanlı'nın alt yanı dere
Geliyor göğsünü gere gere
Köpekler ısırmış her yanı bere
Aman Karamanlı yandım Karamanlı
Senide seviyor üç beş delikanlı
Karamanlı'nın alt yanı kuyu
Kuyudan alırlar buz gibi suyu
Şu güzelin pek tatlı huyu
Aman Karamanlı yandım Karamanlı
Senide seviyor üç beş delikanlı

Genelde ağıt-bozlak karışımı türküler dillerde yer edinmiştir. Hareketli olarak Teke oyunları türkülerinden "Dirmil'dedir Evimiz","Şu Dirmil'in Çalgısı" türküleri yörenin sevdiği türkülerdendir.
Balcı Şerfe tarafından derleme Karamanlı 1986 yıllığından alınmış bir örnek :

Yaylalar gösterin yörük konmadık
Menevşe gösterin boyun eğmedik
Bende yar isterim eller değmedik
Ben neyleyen elin eli değene
Sallanıp enersin yayla yolundan
Sekatlar isterim ince belinden
Vallehi sarmecen göynek üstünden
Soyunup goynuma girmeddenkeri
Boynu boncuklu gelin
Cavır gızı ne bakarsın galeden
At kendini kurtar beni beledan
Ne güzel yaratmış seni yaradan
Seni yaradanın bende guluyum
Boynu boncuklu gelin
İncimidir mercenmidir dişleri
Guduretten çekilmiştir gaşları
Bir omuzdan bir omuza saçları
Sallandıkça döğer ince beline
Boynu boncuklu gelin


- Şiirlerimiz -


İlçe üzerine yazılmış şiirler araştırılmaktadır.Kaydadeğer tüm veriler sitemize eklenecektir.

K A R A M A N L I

Karamanlının soğanları
Bal doldurur kovanları
Kadın erkek çalışırlar
Artırmaya çalışırlar

Sarı soğan altın olur
Müşteriyi kendi bulur
Buğday,anason,nohut
Keseleri hep doldurur

Alakırın pancarları
Yüzlerini tüm güldürür,
Gebizlerin karacası
Anbarları tam doldurur.

Halı dokur hep kızları,
Tezgahtadır hep gözleri
İmrendirir sizleri
Tutumludur özleri.

On parmağın hüneri,
Motiflerde görülür.
Artırdığı altınlar
Eteklerde sürünür.

Derleme - Mesut Özkaya

K A R A M A N L I

Torosların üstünde, tepelere yaslanmış,
Ovasına sevgiyle bakıyor Karamanlı.
Bak, yeni yapılarla ne de güzel süslenmiş,
Geleceğini kendi yapıyor Karamanlı.

Batısında eşeler ormanı yer alıyor,
Kuzeyinde barajı, güneyinde çayırı,
Dörtyüzotuzbin dönüm genişliğe varıyor,
Dağı, taşı, ovası, düzlükleri, bayırı.

Kırkbin dönüm tarlamız barajdan sulanıyor.
Buğday, pancar, anason, soğan yetiştiririz.
Bakımlı, asfalt yollar dört bir yana uzanıyor,
Ürünü her tarafa hemen ulaştırırız.

Ta eskilerden beri çokça soğan ekeriz,
Bu yüzden soğancıya çıktı bizim adımız.
Geçmişten destek alı geleceğe akarız,
Karaman boyundanız, Oğuzdur ecdadımız.

Yediyüziki yıldır Türklük Karamanlı'da,
Belediye yetmişbeş yıldır hizmet veriyor.
İkiyüzaltmışbeş yıl önce pazar kuruldu,
Etraf ihtiyacını bu pazardan kuruyor.

Yedi camimiz vardır,dört te güzel minare,
Mahallemiz on oldu biraz daha büyüdük.
Bin tane traktör var,çalışırız habire,
Toprağın kıymetini biliriz büyük küçük.

Doğruluğa, iyiye davet ediyor bizi,
Minareden günde beş vakit okunan ezan.
Kızların boynunda altınlar dizi dizi,
Karamanlı'lı derki; Çalış ta sen de kazan.

Yalnız kendi gücüyle iki fabrika kurdu,
Ürünü değerlensin bol para gelsin diye.
Çalışalım elele,yükseltelim bu yurdu,
Milletçe kalkınalım, gidelim ileriye.

Çok insan yetiştirdi,mühendis,hakim,doktor,
Dörtyüz tane öğretmen maarif ordusuna.
Okuyana yükselmek ezelden berihaktır,
İlimin,okulların kul olduk kapısına.

Üç ilkokul, bir sanat okulu bir de lise,
Çocuğuna, gencine ilim, irfan öğretir.
Hakkı artık verilir, ilçe de olur ise,
Karamanlı o zaman mucizeler yaratır.

Celil Baysan

Çok değerli öğretmenimiz sayın Celil Baysan'ın ilçe olunmadan önce hazırlanan "Karamanlı 1986 Yıllığı"nda çıkan bu şiiri Karamanlı'nın geçmişinden geleceğe bakış açısını yansıtan iyi bir örnektir

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !